Kategorie
Zdrowie

Fas co to jest , objawy, diagnoza i leczenie

FAS, czyli Fetal Alcohol Syndrome, to zespół wad wrodzonych wywołanych narażeniem płodu na alkohol podczas ciąży. Spożycie alkoholu przez przyszłą matkę może negatywnie wpłynąć na rozwijający się płód, prowadząc do szeregu trwałych i poważnych problemów zdrowotnych u dziecka. Oto podstawowe informacje na temat FAS:

Objawy Fetal Alcohol Syndrome (FAS):

Objawy FAS mogą być różnorodne i obejmować zarówno fizyczne, jak i neurologiczne cechy. Do głównych objawów FAS należą:

 1. Niedorozwinięcie fizyczne: Dzieci z FAS często rodzą się z niską masą ciała, niskim wzrostem i mniejszą niż przeciętna głową.
 2. Dysmorfie twarzy: Charakterystyczne cechy twarzy obejmują wąskie szparowanie oczu, płaski mostek nosa, płaską górną wargę i krótka długość otworu ustnego.
 3. Problemy z układem nerwowym: Dzieci z FAS mogą wykazywać zaburzenia zachowania, trudności w nauce, deficyty uwagi, nadmierną aktywność, problemy z koordynacją i kontrolą impulsów.
 4. Problemy zdrowotne: Mogą wystąpić różnego rodzaju problemy zdrowotne, takie jak wady serca, problemy z układem odpornościowym, trudności z oddychaniem i zaburzenia w rozwoju narządów wewnętrznych.

Diagnoza FAS:

Diagnoza Fetal Alcohol Syndrome jest złożonym procesem i może wymagać udziału specjalistów różnych dziedzin medycyny. Do oceny i diagnozy FAS może być stosowana następująca procedura:

 1. Wywiad medyczny: Lekarz przeprowadza wywiad z matką dziecka w celu ustalenia, czy spożywała alkohol w okresie ciąży.
 2. Badania fizyczne: Lekarz przeprowadza badanie fizyczne dziecka w celu wykrycia cech charakterystycznych dla FAS.
 3. Badania laboratoryjne: Nie ma jednego testu, który jednoznacznie potwierdziłby FAS. Jednak badania genetyczne i obrazowe mogą pomóc w wykluczeniu innych przyczyn objawów.
 4. Konsultacje specjalistów: Dziecko może być skierowane na konsultacje do specjalistów, takich jak neuropsychologowie czy kardiolodzy, w celu oceny ewentualnych problemów zdrowotnych i neurologicznych.

Leczenie FAS:

Niestety, Fetal Alcohol Syndrome jest trwałym stanem, i nie ma specyficznej kuracji, która wyleczyłaby to schorzenie. Leczenie skupia się na łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia dziecka. Oto kilka aspektów leczenia FAS:

 1. Terapia edukacyjna: Dzieci z FAS mogą wymagać specjalnej edukacji i wsparcia, aby radzić sobie z trudnościami w nauce i zachowaniu.
 2. Terapia zachowania: Terapia behawioralna i psychoterapia mogą pomóc dziecku w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i zachowawczymi.
 3. Terapia zajęciowa i fizyczna: Dla dzieci z FAS ważne jest wsparcie w rozwoju umiejętności społecznych i motorycznych.
 4. Opieka medyczna: Regularna opieka medyczna jest niezbędna do monitorowania stanu zdrowia dziecka i zarządzania ewentualnymi problemami zdrowotnymi.

Najważniejszym działaniem w przypadku Fetal Alcohol Syndrome jest jednak zapobieganie, poprzez całkowite unikanie spożywania alkoholu podczas ciąży. Alkohol jest toksyczny dla płodu, a jego narażenie może prowadzić do nieodwracalnych skutków dla zdrowia dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.