Kategorie
Dom

Kierownik budowy

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynację prac na budowie. Jego lub jej głównym zadaniem jest zapewnienie, że wszystkie prace na budowie są wykonywane zgodnie z planem, zgodnie z wymaganiami prawno-technicznymi oraz w terminie i budżecie.

Kierownik budowy ma wiele uprawnień i obowiązków, w tym:

Uprawnienia:

 • Wydawanie poleceń wykonawczych zgodnie z dokumentacją projektową
 • Nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych
 • Koordynacja prac wykonawczych i kontrola jakości wykonania prac
 • Współpraca z inwestorem, projektantem oraz innymi specjalistami z branży budowlanej
 • Sprawdzanie dokumentacji technicznej i nadzorowanie procesu odbioru końcowego obiektu budowlanego
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie

Obowiązki:

 • Zarządzanie pracami budowlanymi, w tym wyznaczanie zadań i harmonogramów pracy dla całego zespołu
 • Monitorowanie postępów prac oraz weryfikowanie ich zgodności z projektem budowlanym
 • Rozwiązywanie problemów i sporów związanych z pracami budowlanymi
 • Sprawdzanie jakości użytych materiałów i narzędzi oraz ich zgodności z wymaganiami technicznymi
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z procesem budowlanym
 • Realizacja wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie.

Kierownik budowy musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w branży budowlanej, a także znać przepisy i normy związane z budownictwem. Ponadto, musi być osobą o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych i organizacyjnych, umieć pracować pod presją czasu oraz potrafić efektywnie zarządzać zespołem pracowników.